Dzielnicowy Rejonu XIII - Rejon XIII - miasto Miastko - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon XIII - miasto Miastko

Dzielnicowy Rejonu XIII

Miastko Rejon XIII

Dzielnicowy rejonu XIII

asp. szt. Aleksander Sztobnicki

tel. 47 74 38 219

dzielnicowy.miastko13@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 136

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Asystentem Zespołu Prewencji Kryminalnej

asp. Sylwestrem Napieraj

tel. 47 74 38 216  pokój nr 7

lub 

Dyżurnym Komisariatu Policji w Miastku pod numerem 47 74 38 222 


 

W skład XIII rejonu wchodzą następujące ulice:

1.Armii Krajowej
2.Bolesława Chrobrego
3.Dworcowa
4.Gawędy
5.Generała Stanisława Maczka
6.Generała Władysława Sikorskiego
7.Górna
8.Grunwaldzka
9.Harcerska
10.Jaśminowa
11.Jeziorna
12.Kaszubska
13.Kazimierza Wielkiego
14.Klonowa
15.Kolejowa
16.Koszalińska
17.Kujawska
18.Kwiatowa
19.Leśna
20.Małopolska
21.Adama Mickiewicza
22.Młodzieżowa
23.Morelowa
24.Ogrodowa
25.Osiedle Niepodległości
26.Pałucka
27.Podhalańska
28.Podlaska
29.Polna
30.Pomorska
31.Przyjaciół
32.Rybacka
33.Skautów
34.Szkolna
35.Śląska
36.Wielkopolska
37.Wieżowa
38.Wrzosowa
39.Zielona

 

 

Przedłużony plan priorytetowy dzielnicowego

rejonu nr XIII Komisariatu Policji w Miastku, asp. szt. Aleksander Sztobnicki

w okresie 01.07.2020 – 31.12.2020 r.

 

 1. zdiagnozowane zagrożenie:

  - Miastko ul. Dworcowa - rejon dworca PKP - zakłócanie porządku publicznego, popełnianie wykroczeń porządkowych, wykroczenia p-ko Ustawie o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. zakładany cel do osiągnięcia:

  - całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia lub ograniczenie o co najmniej 50 %;

 3. Informacje o podmiotach współpracujących

  - Straż Miejska

  - Zarząd Osiedla Nr 4

  - Zarząd Osiedla Zatorze

  - przedstawiciele PKP Oddz. w Gdańsku

  - Służba Ochrony Kolei Oddz. w Gdyni

 

Przedłożony plan priorytetowy dzielnicowego

rejonu nr XIII Komisariatu Policji w Miastku, asp. szt. Aleksandra Sztobnickiego

w okresie 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

dot. Miastko ul. Dworcowa - rejon Dworca PKP, tj. zakłócanie porządku publicznego, popełnianie wykroczeń porządkowych,

wykroczenia p-ko Ustawie o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Plan priorytetowy dzielnicowego rejonu XIII został zrealizowany częściowo, gdyż problemy poruszane w planie nie ustały do poziomu satysfakcjonującego. Przyznać należy, że były okresy w których zmniejszyły się negatywne zachowania i zgłaszane interwencje aczkolwiek najprawdopodobniej było to spowodowane wprowadzeniem w marcu 2020 r. na terenie kraju ograniczeń i zakazów przemieszczania się związanego ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19. Jednakże w okresie miesiąca maja i czerwca 2020 r. odnotowano ponowny wzrost zgłoszeń i skarg mieszkańców Miastka dot. problemu objętego przedmiotowym planem priorytetowym.

Z uwagi na istniejące w dalszym ciągu zagrożenie, które może nasilić się w trwającym okresie wakacyjnym sprzyjającym wzrostowi negatywnych zachowań młodzieży w rejonie dworca PKP postanowiono kontynuować plan priorytetowy przez następny okres sześciu miesięcy w celu całkowitego wyeliminowania negatywnych zjawisk w zadanym obszarze.

 

 
 • Zdjecie