Dzielnicowy Rejonu XIV - Rejon XIV - miasto Miastko - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon XIV - miasto Miastko

Dzielnicowy Rejonu XIV

Miastko Rejon XIV

Dzielnicowy rejonu XIV

 st. sierż. Artur Szada Borzyszkowski

tel. 47 74  38 217

dzielnicowy.miastko14@gd.policja.gov.pl

kontakt na telefon komórkowy 571 335 134

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Asystentem Zespołu Prewencji Kryminalnej

asp. Sylwestrem Napieraj

tel. 47 74 38 216  pokój nr 7

lub 

Dyżurnym Komisariatu Policji w Miastku pod numerem 47 74 38 222  

W skład XIV rejonu wchodzą następujące ulice:

1.Bogusława X
2.Czereśniowa
3.Długa
4.Domowa
5.Fabryczna
6.ks. gen. Bernarda Wituckiego
7.gen. Józefa Wybickiego
8.Gościnna
9.Konstytucji 3 Maja
10.Kowalska
11.Królowej Jadwigi
12.Krótka
13.Łąkowa
14.Osiedle Marii Konopnickiej 
15.Osiedle Ceglane 
16.Owocowa
17.Piastowska
18.marsz. Józefa Piłsudskiego
19.Przytulna
20.Rodzinna
21.Sadowa
22.Sąsiedzka
23.Słoneczna
24. Juliusza Słowackiego
25.Słupska
26.Sportowa
27.Szewska

28.Wiśniowa

 

Plan priorytetowy dzielnicowego

rejon nr XIV Komisariatu Policji w Miastku, sierż. szt. Artur Szada Borzyszkowski

w okresie 01.07.2020 – 31.12.2020 r.

 

 1. zdiagnozowane zagrożenie:

  - Miastko ul. Stolarska – pustostan i rejon hali targowej – popełnianie wykroczeń porządkowych, wykroczenia p-ko mieniu, Ustawie o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. zakładany cel do osiągnięcia:

  - wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia lub jego ograniczenie;

 3. Informacje o podmiotach współpracujących

  - podjęcie współpracy ze Strażą Miejską

  - Zarządem Osiedla Północ

  - Zarządem Mienia Komunalnego

  - MGOPS w Miastku

  - Urzędem Miasta i Gminy Miastko

  - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zrealizowany plan priorytetowy dzielnicowego

rejonu nr XIV Komisariatu Policji w Miastku, sierż. szt. Artura Szada Borzyszkowskiego

w okresie 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

dot. osób bezdomnych spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny, dopuszczających się nieobyczajnych wybryków na ul. Długiej w rejonie marketu „NETTO”

 

Plan priorytetowy został przez dzielnicowego rejonu nr XIV całkowicie zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartym w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2020 r., osiągnięto zakładany cel tj. wyeliminowano całkowicie zgłoszony wcześniej w tej sprawie problem.

 

 

 
 • Zdjecie