Dzielnicowy Rejonu I - Rejon I - miasto Bytów - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon I - miasto Bytów

Dzielnicowy Rejonu I

Rejon I

Dzielnicowy rejonu I

mł. asp. Dawid Borzyszkowski

tel. 47 74 38 341


dzielnicowy.bytow1@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 516 819 343

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 47 74 38 300 

 

W skład I rejonu wchodzą następujące ulice:

 

 
1   ul. Adama Naruszewicza
2   ul. Bernarda Wery
3   ul. Bursztynowa
4   ul. Cicha
5   ul. Działkowa
6   ul. Fiołkowa
7   ul. gen. Ludwika Mierosławskiego
8   ul. gen. Tadeusza Kościuszki
9   ul. Górna
10 ul. Harcerska
11 ul. Hugona Kołłątaja
12 ul. Jagodowa
13 ul. Jana Kilińskiego
14 ul. Jana Styp-Rekowskiego
15 ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
16 ul. Komisji Edukacji Narodowej
17 ul. ks. dr Bernarda Sychty
18 ul. Miła
19 ul. Niezapominajki
20 ul. Piwonii
21 ul. Pochyła
22 ul. Pogodna
23 ul. Poziomkowa
24 ul. Racławicka
25 ul. Słoneczna
26 ul. Stanisława Konarskiego
27 ul. Stanisława Małachowskiego
28 ul. Stanisława Trembeckiego
29 ul. Stokrotki
30 ul. Tadeusza Rejtana
31 ul. Konwaliowa
32 ul. Stanisława Staszica
33 ul. 1-go Maja
34 ul. 11 Listopada
35 ul. Bydgoska
36 ul. Kąpielowa
37 ul. Łąkowa
38 ul. Polna
39 ul. Rycerska
40 ul. Wieża Wodna
41 ul. Malinowa
 

Plan działania priorytetowego dla rejonu I na okres drugiego półrocza 2020 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • spożywanie alkoholu w parku przy ulicy Miłej w Bytowie, tj. czyn z art. z art. 43´ust 1 i 2 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi .

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia o co najmniej 50 %

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Przedstawiciele Zarządu Osiedla nr II w Bytowie

  • właściciel sklepu spożywczego ABC przy ul. Pochyłej w Bytowie w pobliżu parku.

     

Plan działania priorytetowego dla rejonu I na okres pierwszego półrocza 2020 roku (dotyczący ograniczenia aktów wandalizmu na działkach ogrodowych w Bytowie przy ul. Miłej) został przez dzielnicowego rejonu I w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2020 roku osiągnięto zakładany cel, to jest wyeliminowano całkowicie zdiagnozowane zagrożenie poprzez zatrzymanie sprawcy wszystkich zniszczeń na działkach grodowych.

 

 

 

 

  • Zdjecie