Dzielnicowy Rejonu II - Rejon II - miasto Bytów - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon II - miasto Bytów

Dzielnicowy Rejonu II

Rejon II

Dzielnicowy rejonu II

st. asp. Tomasz Łuczkowski

tel. 47 74 38 341

dzielnicowy.bytow2@gd.policja.gov.pl

kontakt na telefon komórkowy 571 335 128

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 47 74 38 300 


 

W skład II rejonu wchodzą następujące ulice:

 

 

1   ul. Adama Mickiewicza

2   ul. Armii Krajowej

3   ul. Akacjowa 

4   ul. Brzozowa

5   ul. Chojnicka

6   ul. Dworcowa

7   ul. Dworzec

8   ul. gen. Władysława Sikorskiego

9   ul. Gryfa Pomorskiego

10 ul. Hieronima Derdowskiego

11 pl. im. kard. Stefana Wyszyńskiego

12 ul. Jana Bauera

13 ul. Jana Kochanowskiego

14 ul. Jana Pawła II

15 ul. Kościelna

16 ul. Krótka

17 ul. Kwiatowa

18 ul. Lawendowa

19 ul. Leśna

20 ul. Lęborska

21 ul. Majora Henryka Sucharskiego

22 ul. Makowa

23 ul. Miastecka

24 ul. Michała Drzymały

25 ul. Młyńska

26 ul. Nad Borują

27 ul. Ogrodowa

28 pl. Plac św. Katarzyny

29 ul. Podzamcze

30 ul. Prosta

31 rondo Rondo Kaszubskie

32 rondo Rondo Związku Polaków w Niemczech

33 ul. Rumiankowa

34 ul. Rzemieślnicza

35 ul. Sportowa

36 ul. Starochojnicka

37 ul. Starokościelna

38 ul. Stary Dworzec

39 ul. Stobnicka

40 ul. Szarych Szeregów

41 ul. Szeroka

42 ul. Szkolna

43 pl. Szymona Krofeya

44 ul. Śródmiejska

45 ul. Tartaczna

46 ul. Wąska

47 ul. Wojska Polskiego

48 ul. Wolności

49 ul. Zakładowa

50 ul. Zamkowa

51 ul. Zaułek Drozdowy

52 ul. Zaułek Słowiczy

53 ul. Zielona

54 ul. Josyfa Slipyja

55 ul. Jesionowa

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu II na okres drugiego półrocza 2020 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • spożywanie alkoholu w rejonie bloków nr 32 i 36 przy ulicy Wojska Polskiego w Bytowie, tj. czyn z art. z art. 43´ust 1 i 2 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi .

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia o co najmniej 50 %

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Przedstawiciele Zarządu Osiedla nr 1.

  • Przedstawiciele Spółdzielni mieszkaniowej BSM

     

Plan działania priorytetowego dla rejonu II na okres pierwszego półrocza 2020 roku (dotyczący ograniczenia nieprawidłowego parkowania przy ul. Ogrodowej w Bytowie) został przez dzielnicowego rejonu II w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2020 roku osiągnięto zakładany cel, to jest ograniczono kwestie dotyczące nieprawidłowego parkowania we wskazanym miejscu.

 

 

 

  • Zdjecie