Dzielnicowy Rejonu IV - Rejon IV - gmina Bytów - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon IV - gmina Bytów

Dzielnicowy Rejonu IV

Rejon IV

Dzielnicowy rejonu IV

st. asp. Grzegorz Miszewski

tel. 47 74 38 341

dzielnicowy.bytow4@gd.policja.gov.pl

 kontakt na telefon komórkowy 571 335 130
 

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 47 74 38 300 


  

W skład IV rejonu wchodzą następujące miejscowości i ulice:1.Bory

2.Brynki Rekowskie

3.Chomice

4.Dąbie

5.Dąbki

6.Gostkowo

7.Grzmiąca

8.Leśno

9.Mądrzechowo

10.Międzygórze

11.Mokrzyn

12.Nieczulice

13.Niezabyszewko

14.Niezabyszewo

15.Płotowo

16.Płotówko

17.Połczynek

18.Pomysk Mały

19.Pomyski Młyn

20.Przyborzyce

21.Pustkowie Rekowskie

22.Pyszno

23.Rekowo

24.Sarniak

25.Sierżenko

26.Sierżno

27.Świątkowo

28.Świerkówko

29.Udorpie (ulice)

-Akacjowa

-Jesionowa

-Lipowa

-Leśna

30.Ząbinowice

31.Zbysław 

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu IV na okres drugiego półrocza 2020 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Gostkowo, tj. czyn z art. z art. 43´ust 1 i 2 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi .

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia o co najmniej 50 %

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Sołtys sołectwa Gostkowo

  • Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytowie

  • Właściciel oraz pracownicy sklepu spożywczego w Gostkowie

     

Plan działania priorytetowego dla rejonu IV na okres pierwszego półrocza 2020 roku (dotyczący ograniczenia wałęsających się bez smyczy i kagańca psów w miejscowości Mądrzechowo ) został przez dzielnicowego rejonu IV w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2020 roku osiągnięto zakładany cel, to jest ograniczono naruszenie przepisów z art 77 Kw w/w miejscowości.

 

 

  • Zdjecie