Dzielnicowy Rejonu V - Rejon V - gmina Parchowo - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon V - gmina Parchowo

Dzielnicowy Rejonu V

Rejon V

Dzielnicowy rejonu V

st. asp. Wiesław Zelewski

tel. 47 74 38 331

dzielnicowy.bytow5@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 133

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 47 74 38 300 
 

W skład V rejonu wchodzą następujące miejscowości:

1.Baranowo
2.Bawernica
3.Bylina  
4.Chałupa  
5.Chośnica
6.Frydrychowo
7.Glinowo Leśniczówka  
8.Gołczewo
9.Grabowo Parchowskie
10.Jamno
11.Jamnowski Młyn
12.Jeleńcz
13.Karłowo  
14.Nakla
15.Nowa Wieś
16.Nowy Folwark  
17.Parchowo
18.Parchowski Młyn  
19.Soszyca
20.Struga
21.Sumin
22.Sylczno
23.Wiślany
24.Wygoda
25.Zielony Dwór
26.Żukówko

 

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu V na okres drugiego półrocza 2020 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • wałęsające się bez smyczy i kagańca psy w miejscowości Bawernica, tj. czyn z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia o co najmniej 50 %

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Sołtys i Rada sołecka sołectwa Bawarnica

  • Urząd Gminy Parchowo

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu V na okres pierwszego półrocza 2020 roku (dotyczący ograniczenia wałęsających się bez smyczy i kagańca psów w miejscowości Żukówko) został przez dzielnicowego rejonu V w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2020 roku osiągnięto zakładany cel to jest ograniczono, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

 

 

 

  • Zdjecie