Dzielnicowy Rejonu VI - Rejon VI - gmina Studzienice - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon VI - gmina Studzienice

Dzielnicowy Rejonu VI

Rejon VI

Dzielnicowy rejonu VI

st. asp. Marcin Wirkus

tel. 47 74 38 331

dzielnicowy.bytow6@gd.policja.gov.pl

kontakt na telefon komórkowy 571 335 132


 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 47 74 38 300 
 

W skład VI rejonu wchodzą następujące miejscowości:

1.Bukówki
2.Cechiny
3.Chabzewo
4.Czarna Dąbrowa
5.Dzierżążnik
6.Imieni
7.Jabłończ Wielki
8.Kłączno
9.Lipuszek
10.Łąkie
11.Małe
12.Ociaskowo
13.Okuny
14.Osława Dąbrowa
15.Osowo
16.Półczenko
17.Półczno
18.Prądzonka
19.Przewóz
20.Rabacino
21.Róg
22.Skwierawy
23.Sominki
24.Sominy
25.Studzienice
26.Ugoszcz

 

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VI na okres drugiego półrocza 2020 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • wałęsające się bez smyczy i kagańca psy w miejscowości Skwierawy, tj. czyn z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia o co najmniej 50 %

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Sołtys sołectwa Skwierawy

  • Urząd Gminy Studzienice

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VI na okres pierwszego półrocza 2020 roku (dotyczący ograniczenia wałęsających się bez smyczy i kagańca psów w miejscowości Sominy) został przez dzielnicowego rejonu V i VI w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2020 roku osiągnięto zakładany cel to jest ograniczono zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

 

 

 

  • Zdjecie