Gmina Kołczygłowy

Dzielnicowi Posterunku Policji w Kołczygłowach

Gmina Kołczygłowy

Dzielnicowy gminy Kołczygłowy

st. sierż. Mateusz Łabuński

tel. 47 74 38 448

dzielnicowy.kolczyglowy10@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 140

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Posterunku Policji w Kołczygłowach

st. asp. Marcinem Błażejewicz

tel. 47 74 38 446

kontakt na telefon komórkowy 602 737 513 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 47 74 38 300
  

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:

 

 

1.Barkocin
2.Barnowiec
3.Barnowo
4.Darżkowo
5.Gałęźnia Mała
6.Gałęźnia Wielka
7.Górki
8.Jezierze
9.Kołczygłowy
10.Kołczygłówki
11.Laski
12.Łobzowo
13.Łubno
14.Miłobądź
15.Podgórze
16.Przyborze
17.Radusz
18.Rokłowo
19.Różki
20.Sierowo
21.Świelubie
22.Wądół
23.Wierszyno
24.Witanowo
25.Zagony
26.Zatoki

 

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu X na okres od 01.07.2020 roku do 30.12. 2020 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych tj: rejon sklepu „ABC” w m. Kołczygłowy ul. Lipowa w ciągu całej doby

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • działania mają na celu ograniczenie problemu o 50% polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym tj. rejon sklepu „ABC”

3/ Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego
 

  •  Lokalna prasa,
  • Przedstawiciele Oświaty jak i Urzędu Gminy,
  • Przedstawiciele współpracujące z przedstawicielami Policji tj. Straż Leśna, urzędnicy, oświata

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu X na okres pierwszego półrocza 2020 roku (dotyczący spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj: rejon sklepu „Koliber” w m. Barnowo w ciągu całej doby.) został przez dzielnicowego rejonu X osiągnięty.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwca 2020 roku osiągnięto zakładany cel to jest ograniczono, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

 

 

  • Zdjecie