Dzielnicowy gminy Tuchomie - Gmina Tuchomie - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Gmina Tuchomie

Dzielnicowy gminy Tuchomie

Gmina Tuchomie

 

Dzielnicowy gminy Tuchomie

st. asp. Sebastian Watras

tel. 47 74 38 458

dzielnicowy.tuchomie8@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 137

 

 W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Posterunku Policji w Tuchomiu

asp. szt.  Markiem Szczerba

tel. 47 74 38 456

kontakt na telefon komórkowy 723 636 250 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 47 74 38 300


 

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:

1.Ciemno
2.Ciemno Wybudowanie
3.Kramarzyny
4.Kramarzyny Czarne
5.Kramarzyny Krężoły
6.Kramarzyny Rozjazd
7.Kramarzyny Słodowo
8.Kramarzyny Wysepki
9.Kramarzyny Wysokie
10.Masłowice Tuchomskie
11.Masłowice Trzebiatowskie
12.Masłowiczki
13.Modrzejewo
14.Modrzejewo Osiedle Leśne
15.Nowe Huty
16.Nowe Huty Jabłoniec
17.Nowe Huty Poręby
18.Nowe Huty Wykowo
19.Piaszno
20.Piaszno Małe
21.Piaszno domy Celne
22.Tągowie
23.Tągowie Wybudowanie
24.Trzebiatkowa
25.Trzebiatkowa Wybudowanie
26.Tuchomie
27.Tuchomie Kolonie
28.Tuchomie Zakład Rolny
29.Tuchomko
30.Tuchomko Osiedle Leśne

31.Tuchomko Wybudowanie

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VIII na okres drugiego półrocza 2020 roku

 

1) zdiagnozowane zagrożenie lub problem:

 

- przekraczanie przez kierujących pojazdami mechanicznymi dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym w miejscowości Modrzejewo – droga powiatowa nr 1767G tj.: czyn z art.92a Kodeksu wykroczeń

 

2) zakładany cel do osiągnięcia:

 

- ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia o co najmniej 60%

 

3) podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania:

 

- lokalna prasa

 

- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bytowie

 

 

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VIII za okres pierwszego półrocza 2020 roku, dotyczący niezachowywania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przez właścicieli psów w miejscowości Tągowie, został przez dzielnicowego rejonu IX zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartym w przedmiotowym planie, na koniec czerwca 2020 roku osiągnięto zakładany cel, to jest ograniczono naruszanie przepisów z art. 77 Kodeksu wykroczeń.

 

 

 

 

 

  • Zdjecie