Wydział kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy - Wydział KR i DŚ - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Wydział KR i DŚ

Wydział kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy

Wydział kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy

Wydział Kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy

Naczelnik Wydziału:
podinsp. Lidia Bentkowska
kryminalny.bytow@gd.policja.gov.pl
tel. 47 74 38 488, pokój 223 
sekretariat, pokój 222, tel. 47 74 38 390


Z-ca Naczelnika Wydziału:
asp. szt. Bartłomiej Kafliński
kryminalny.bytow@gd.policja.gov.pl
tel. 47 74 38 488, pokój 223
sekretariat, pokój 222 tel. 47 74 38 390


W skład Wydziału Kryminalnego KPP Bytów wchodzą: