Zespół Kadr i Szkoleń - Zespół Kadr i Szkolenia - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Kadr i Szkoleń


Adrianna Rosikiewicz

Danuta Grajkowska


tel. 47 74 38 494
pokój 114 (parter-prawe skrzydło)

 

Do zakresu działania Zespołu Kadr i Szkolenia KPP Bytów należą:

  • Realizacja spraw kadrowych policjantów i pracowników Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia struktur organizacyjnych oraz racjonalnego rozmieszczenia stanowisk
  • Realizacja decyzji personalnych podejmowanych w stosunku do policjantów i pracowników Policji oraz prowadzenie akt osobowych i ewidencji
  • Systematyczny i odpowiedni do warunków organizacji dobór kadr na stanowiskach kierowniczych i policyjnych w Komendzie
  • Zapewnienie właściwego przygotowania zawodowego kadr policyjnych, doskonalenie zawodowe oraz nadzór w tym zakresie nad realizacją zadań szkoleniowych
  • Współpraca z Komenda Wojewódzką Policji oraz Ośrodkiem Szkolenia Policji w Gdańsku w zakresie szkolenia policjantów w szkołach Policji
  • Organizacja i przygotowanie warunków do realizacji zadań szkoleniowych w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej w wyszkolenia bojowego policjantów
  • Udzielenie informacji dotyczących organizacji wypoczynku funkcjonariuszy i pracowników Policji