Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Kontakt

Kontakt

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
ul. Styp-Rekowskiego 2 
77-100 Bytów
tel. 47 74 38 300
fax. 47 74 38 325
email: kppbytow@pomorska.policja.gov.pl 


Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących: 

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer

723-695-382

Koniecznie podaj następujące informacje:
- swoje dane personalne,
- miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica lub inne, charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
- okoliczności zdarzenia (np. wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).
 

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

 


 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


 


Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie.


 

 


 

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie


 

ul. Styp - Rekowskiego 2,


 

77-100 Bytów


 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie: 


 

kppbytow@pomorska.policja.gov.pl, oraz na fax: 47 74 38 325


 

 


 


Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).


 

 


 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).


 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dostępny jest na stroniePolskiego Związku Głuchych. 


 


Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dla województwa pomorskiego:

rejestr tłumaczy migowych.