Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Praca w Służbie Cywilnej

Praca w Służbie Cywilnej

Praca w Służbie Cywilnej
Jak znaleźć pracę w służbie cywilnej?


 

Jeśli chcesz pracować w administracji rządowej (służbie cywilnej) przeglądaj Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy.

 

Nabór jest otwarty i konkurencyjny.

 

Każdy potencjalny pracodawca określa w ogłoszeniu zakres obowiązków na danym stanowisku pracy i wymagania niezbędne do ich wykonywania. Odpowiadając na ogłoszenie wyślij lub złóż życiorys (opisz w nim przede wszystkim swoje kwalifikacje i drogę zawodową), list motywacyjny, kopię pierwszych trzech stron dowodu osobistego (lub kopię nowego dowodu), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

"Ja, niżej podpisany Jan Nowak legitymujący się dowodem osobistym WL15 47 800 oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie, korzystam z pełni praw publicznych i że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji". Podpis (własnoręczny)

 

Przeczytaj uważnie ogłoszenie. Zwróć uwagę, czy poza standardowym zestawem dokumentów, pracodawca nie żąda dokumentów dodatkowych, np. poświadczających znajomość języka obcego lub określonych programów komputerowych.

 

Poza wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, oczekujemy umiejętności pracy w zespole, kreatywności i otwartości na zmiany, zdolności interpersonalnych i myślenia analitycznsego, komunikatywności, gotowości do zachowania neutralności politycznej.

 

Konkurencja jest duża, ale warto spróbować.


Źródło: Departament Służby Cywilnej: